Industrie

Bestrijden mosselen, oesters of zeepokken in koelwater inname buizen.

Bij het innemen van koelwater uit rivieren of zee worden er ook larvan van mosselen (zebramossel), oesters of zeepokken meegenomen. Deze larvan kunnen in het koelwatersysteem aangroeien en daar tot volwassen dieren ontwikkelen.
Te veel schaaldieren in het koelsysteem zal tot minder koelcapaciteit leiden en verstoppingen veroorzaken. Dit zal extra onderhoud en productieverlies tot gevolg hebben.

De bestaande oplossing is chloor injecteren in het systeem.
Dit is niet volledig effectief, waardoor er toch schaaldieren in het systeem gaan groeien.

Een alternatief voor het gebruik van chloor is het plaatsen van hoog vermogen ultrasoon vlak na het innamepunt. Een absoluut milieuvriendelijk oplossing.
Dit hoog vermogen ultrasoon zal alle meegevoerde larven beschadigen of inactiveren, waardoor deze geen schade verderop in het systeem kunnen veroorzaken.

Vervangt chloor

Effectiever

Geen scaling chloor