USAF™ (UltraSound AntiFouling)

Luijkx ultrasound bv ontwikkelt en produceert ultrasone apparatuur (USAF™) ter bestrijding van (micro)organismen in water. Uitgangspunt daarbij is: het bestaande gebruik van chemische middelen te beperken of te voorkomen.

Micro-organismen zoals: schimmels, virussen, bacteriën
Organismen zoals: algen, zeepokken, mosselen, oesters, wieren, mijten en larven

Voor de diverse toepassingen worden unieke zenders ontwikkeld.

Daar waar deze ontwikkelingen niet door know how beschermd zijn wordt een patent aangevraagd. Patentnummer dubbele zender: NL2000797.
Onze ultrasone systemen worden op diverse vakgebieden toegepast

Toepassingen:

USAF™ units zijn in diverse situaties toepasbaar, zoals:

Het bestrijden van micro-organismen in spoel- of gietwater in de tuinbouw
Antifouling (aangroei) van de scheepshuid en beunkoelers van schepen.
Bestrijden mosselen en oesters in water-innamebuizen industrie.
Bestrijden putcorrosie (MIC) in fundatiepalen windmolens op zee
Bestrijden van legionella in natte koeltorens.

Producten

ST Enkelwerkende unit
Diverse modellen

DT Dubbelwerkende unit
Diverse modellen

USAF™

Verbeterde techniek

Bestrijdt algen in water

Bestrijdt pathogenen

Bestrijdt larven en mijten

Milieuvriendelijk

Minimaliseert chemicaliën

Minimaal onderhoud

Lange levensduur