Cavitatie is basis voor effectieve werking

De werking van USAF™ is gebaseerd op sonicatie en cavitatie. Sonicatie is het zenden van het geluid door de zender. Cavitatie is het ontstaan van gasbelletjes tussen de watermoleculen als gevolg van het sterke uitgezonden geluid.

Uitgelegd in de literatuurstudie van de universiteit van Utrecht genaamd “ Ultrasoon geluid als sterilisatiemethode”, pagina 13.

Ultrasoon geluid als sterelisatiemethode

Door het imploderen van de gas belletjes ontstaan zeer hoge drukgolven, tot 2000 atmosfeer, die de membranen van de micro-organismen laten scheuren.
Dit betekend het einde van het betreffende micro-organisme.
Zie het effect van USAF™ zenders op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xwuwO9wQ934&t=11s

Met de juiste voorzorgsmaatregelen is ultrasoon voor de materialen van tanken en silo’s geen probleem. Luijkx Ultrasound kan u daarbij adviseren.

De grotere organismen zoals larfjes van zeepokken, oesters en mosselen worden door de ultrasone geluidsgolven verdreven. Waardoor deze niet aanhechten aan de beschermde delen zoals schepen of andere onderwaterdelen.

Met hoog vermogen ultrasoon is het zelfs mogelijk larven of mijten volledig uit te schakelen.

Biofilm

Het bestrijden van biofilm is essentieel bij de bestrijding van pathogenen in watervoorraden, zoals tanken, silo’s en bassins.

De biofilm of biolaag is een slijmerige laag op wanden van water reservoirs zoals silo’s, tanken, leidingen enz. Deze biolaag bestaat voornamelijk uit slijm-producerende bacteriën. Onderdeel van deze slijmlaag zijn allerlei soorten schimmels en virussen.
De biolaag is essentieel bij de vermenigvuldiging van virussen, schimmels en bacteriën.
Virussen, schimmels en bacteriën die zich in het water bevinden, hebben een biolaag nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen. Zij gebruiken deze biolaag als een soort kraamkamer.

Dit is een continu herhalend proces, waardoor op den duur zeer hoge concentraties micro-organismen in het water kunnen voorkomen.
Door deze biolaag weg te houden wordt het micro-organismen onmogelijk gemaakt zich te vermenigvuldigen. Dit is een zeer belangrijk onderdeel bij de bestrijding van micro-organismen.
Als de door de USAF™ geproduceerde drukgolf tegen de wand of bodem van een silo weerkaatst, zal dit een reinigende werking hebben op deze wand. Hierdoor wordt een eventueel gevormde biofilm na verloop van tijd verwijderd en word het vormen van een nieuwe biofilm voorkomen.
Op bladzijde 32 van de literatuurstudie van de universiteit van Utrecht genaamd “Ultrasoon geluid als sterilisatiemethode” staat, “ Vooral biofilms zijn vaak een probleem. Dit zijn dikke en resistente kolonies van bacteriën. Sonicatie en cavitatie zijn zeer effectief om deze op te breken en los te maken.”

USAF™ in combinatie met andere bestrijdingsmethode.

Combinatie van andere milieuvriendelijke technieken zoals UV of waterstofperoxide met USAF™ zal een sterk verbeterd resultaat geven.
Op bladzijde 29 t/m 31 van de literatuurstudie “Ultrasoon geluid als sterilisatiemethode”,
staat aangegeven welke combinaties effectief zijn in het bestrijden van pathogenen.

Ultrasoon geluid als sterelisatiemethode

Korte samenvatting:
De combinatie UV licht en ultrasoon geluid komt positief uit de onderzoeken. Dit omdat ultrasoon geluid kolonies pathogenen uit elkaar slaat en het medium mengt. Hierdoor kan het UV licht de pathogenen beter bereiken. De pathogenen worden door USAF™ voorbewerkt doordat de membranen scheuren als gevolg van de drukgolven. De UV unit kan dan met veel minder vermogen toch resultaat geven. Hierdoor is de verminderde werking van de UV als gevolg van vervuiling minder belangrijk.

Antibiotica zoals bijvoorbeeld de milieuvriendelijke variant van waterstofperoxide (H2O2) in combinatie met ultrasoon geluid (USAF™) is ook zeer effectief.
USAF™ scheurt de membranen van de pathogenen, waardoor de waterstofperoxide vrij toegang heeft tot het binnenliggende DNA van het organisme en deze direct en definitief doodt.
Voordeel hiervan is ook dat de dosering heel laag kan blijven, omdat er geen H2O2 nodig is om het membraan op te lossen. Normaal gaat daar het meeste van de H2O2 aan op.

Bij het ontsmetten van bloembollen gaven deze combinaties uitstekende resultaten.

Resistentie kan niet optreden omdat USAF™ een mechanische manier van bestrijden is, waarvoor organismen niet resistent kunnen worden. Organismen worden door drukgolven stuk gedrukt.