Tuinbouw

USAF™ zorgt voor het scheuren van membranen van pathogenen, waardoor deze afsterven of aanvullende technieken veel effectiever worden. Over het algemeen wordt het gebruik van chemische middelen sterk beperkt.

Algen in bassin of silo

Sporen van algen komen overal in de natuur voor, veelal op bomen. Deze sporen komen via de lucht of het kasdek in het bassinwater terecht. De mate waarin ze in het bassinwater komen is afhankelijk van het seizoen en positie van bassin ten opzichte van bomen. Zodra de sporen in het water komen zullen deze tot algen ontwikkelen. De USAF™ bestrijdt deze algen continu. Zodra er weer nieuwe sporen (algen) in het water komen worden deze door de effecten van cavitatie direct kapot gemaakt. Het water kan in dergelijke periodes licht groen kleuren. Het wachten is dan tot de dode algen naar de bodem gezakt zijn en hun bladgroen verloren zijn. Naast het bestrijden van algen, bestrijdt de USAF™ ook in het water aanwezige pathogenen.

Voordelen USAF™ ten opzichte van dekzeilen:

Grootte bassin geen belemmering, meerdere units mogelijk.
Kan met storm niet uit bassin waaien.
USAF™ bestrijdt naast algen ook virussen, schimmels, bacteriën, mijten en aaltjes.
Onderhoudsvrij.
Geen afname van werking na verloop van tijd.
Prijstechnische concurrerend.

Schimmels zoals o.a. phytophthora, fusarium of pythium in giet- spoel- of waswater.

Door het steeds meer inperken van de mogelijkheden voor gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, wordt het bestrijden van schimmels, bacteriën en virussen in gietwater steeds moeilijker.
Steeds meer bestrijdingsmiddelen zullen verboden worden.
Door het steeds recirculeren van het gietwater is het steeds belangrijker dit water van alle pathogenen te ontdoen, om besmetting te voorkomen.

Pathogenen zoals: schimmels (phytophthora, pythium, fusarium), bacteriën (Erwinia, Pseudomonas), virussen (PIAM V, ToBRFV), mijten, aaltjes of zweefalgen. Kortom alle niet in het irrigatiewater gewenste organismen worden door USAF™ bestreden. Afhankelijk van de situatie, wel of niet in combinatie met een aanvullende techniek.

Effect USAF™ op virussen

(zie brochure ToBRFV in gietwater)

Virussen kunnen onderverdeeld worden in envelop en non-envelop virussen. Non-envelop virussen zijn de zogenaamde Tobamo virussen, zoals ToBRFV (Tomato brown reguso fruit virus), TMV (Tabaksmozaïek) en ToMV (Tomatenmozaïekvirus).

De infectiviteit van envelop virussen zal duidelijk verminderen door behandeling met USAF™ (UU).

Van het non-envelop virus TMV is wetenschappelijk aangetoond dat dit virus breekt bij behandeling met USAF™ (UU, pagina 28) ([Newton, 1951] [Oster, 1947] en [Scherba, et al 1991]).

Aangenomen kan worden dat ook andere Tobamo virussen, zoals ToBRFV en ToMV door USAF™ gebroken worden, of in ieder geval beschadigd, waardoor deze geen planten meer kunnen infecteren. Aangetoond is dat combinatie behandeling met bijvoorbeeld H2O2 of een UV ontsmetter het resultaat sterk zal verbeteren tot vrijwel volledige eliminatie van de aanwezige pathogenen.

Het principe is zoals uitgelegd in het tabblad “Algemeen” in hoofdstuk “ USAF™ in combinatie met andere bestrijdingsmethode”.

In het kort: USAF™ beschadigd de envelop of mantel en de aanvullende techniek kan makkelijk het binnenliggende DNA stuk maken.

Aaltjes of mijten in (drain)water

Aaltjes of mijten in drainwater kunnen effectief met USAF™ bestreden worden.
De hoge drukgolven (tot 2000 atmosfeer) veroorzaakt door de imploderende gasbelletjes, beschadigen de mijten of aaltjes waardoor deze afsterven.
Proeftuin Zwaagdijk heeft een proef met tulpen voor galmijt uitgevoerd.
Zie rapport. https://www.slideshare.net/ArcaZenBV/rapport-invloed-van-de-bulbsweep-bij-de-bestrijding-van-galmijt-in-tulpen

Citaat:
Conclusies:
De BulbSweep (merknaam van USAF™) had een positieve invloed bij de bestrijding van galmijt in tulpen. De bestrijding was niet 100% maar de aantasting werd flink gereduceerd. De enkelvoudige behandeling met een tijdsduur van 30 seconden met een geïnstalleerd vermogen van 2 maal 600 watt was vrij van galmijt.
De behandeling van de bollen met de BulbSweep was veilig voor de tulpen.
Einde citaat.

Beperkt chemicaliën gebruik

Combinatie zeer effectief

Werkt als katalysator

Milieuvriendelijk

Geen resistentie