Antifouling

Aangroei scheepshuid

 

USAF™ (UltraSound AntiFouling) systemen worden onder andere toegepast op schepen om de scheepshuid en beunkoelers vrij te houden van aangroei zoals zeepokken, mosselen en oesters.
De larven van zeepokken, mosselen en oesters willen niet in de buurt van een

USAF™ zender aanhechten. De steeds fluctuerende drukgolven die door de USAF™ unit gemaakt worden, is voor de larven een imitatie van sterk stromend water, wat tegen wanden en dergelijke botst. In sterk stromend water kan de zeepok, mossel of oester moeilijk voedsel binnen halen met de kwetsbare tentakels. Daarom zullen larven niet in de buurt van een werkende USAF™ aanhechten aan bijvoorbeeld een scheepshuid of beunkoelers.
USAF™ werkt preventief. Aangroei moet voorkomen worden door permanente bescherming tijdens het stil liggen in de haven.
Een succesvolle test is uitgevoerd op de Nova Cura. Deze test ging over een periode van 6 maanden. Na 2 jaar is de Nova Cura in Montenegro wederom in dok gegaan. Nog steeds vrij van aangroei.

Combinatie met “Easy release coating”

In combinatie met een zogenaamde “easy release coating” is bij proeven aangetoond dat ook de zachte macro fouling zoals draadalgen en wieren niet aanhechten.
Zie test NIOZ.
Alleen slijm en micro-algen waren nog op de testplaten aanwezig. Slijm en micro-algen zijn niet het grootste probleem bij fouling. Een gedeelte van het slijm zal door varen verwijdert worden.
Een vergelijkbare test is ook in Fort Lauderdale in Amerika uitgevoerd, met vergelijkbaar positief resultaat.

Regelgeving koperhoudende antifouling verven en
koper ionisatie box koelers (ICAF)

Volgens diverse bronnen zal koperhoudende verf en andere koper producerende apparatuur binnenkort verboden gaan worden. Voor jachten is in diverse landen het gebruik van koperhoudende verf al verboden.
USAF™ in combinatie met een “easy release coating” is op dit moment de beste oplossing om aangroei te voorkomen zonder het gebruik van biociden.

Box koelers

Diverse testen hebben aangetoond dat USAF™ box koelers vrij kan houden van aangroei. In 2017 is een veerpont in Zweden uitgerust met USAF™ apparatuur bij een van de koelers. Stuurboord was geen USAF™ geïnstalleerd en aan bakboord wel. Andere beschermingsmiddelen waren niet aanwezig, geen koper ionisatie dus. De USAF™ zenders waren bij de koeler geïnstalleerd die normaal het meeste last van aangroei had. Na 11 maanden waren deze koelers vrijwel nog schoon en haalden ze de volledige koelcapaciteit. De box koelers aan stuurboord kant waren aangegroeid.

Effecten op zeezoogdieren

Op grotere organismen zoals vissen hebben de drukgolven geen effect. Onderzoek van de Amerikaanse marine met onze apparatuur toont aan dat zelfs zeezoogdieren, die door ultrasoon geluid communiceren en schildpadden, er niet op reageren en er geen nadelige gevolgen van hebben.

Minder geluid op zee

De USAF™ apparatuur staat alleen in de haven aan. Op zee zal er daarom geen extra geluid geproduceerd worden.
Een gladde huid zal juist veel minder geluid produceren dan een aangegroeide huid, vanwege minder weerstand van het schip. De totaal geproduceerde hoeveelheid geluid op zee zal dus aanzienlijk verminderen, vanwege een gladdere huid.
De extra brandstof die verbruikt word als een schip aangegroeid is, zal hoofdzakelijk in geluid omgezet worden. Met name in turbulentie om de aangegroeide zeepokken en extra vermogen dat de schroef moet leveren, waardoor niet alleen de schroef zelf meer geluid gaat produceren, maar ook de motoren en lagers van de schroefas.

Brandstof besparend

Minder CO2 uitstoot

Bevat geen biociden zoals koper

Minder onderhoudskosten

Snelle terugverdientijd